TERMINY KOLEJNYCH TURNIEJÓW

24 marca 2024 PIASECZNO

Zgłoszenia do 10 marca 2024

UWAGA!

Rejestracja:

www.danceit.pl

Kategorie MISTRZOSTW POLSKI WADF - PIASECZNO

Kombinacja trzech tańców latynoamerykańskich CHA CHA CHA – RUMBA – JIVE oraz w dwóch tańców latynoamerykańskich SAMBA – PASO DOBLE w poniższych kategoriach wiekowych na poziomie OPEN:

 • Mini Kids – 5-7 lat
 • Juveniles I – 8-9 lat
 • Juveniles II – 10-11 lat
 • Junior I – 12-13 lat
 • Junior II – 14-15 lat
 • Youth&Adults – 16-29 lat
 • Master – 30+

LIGA TANECZNA

Podczas Turnieju w Piasecznie 10 marca rozegrane zostaną poniższe kategorie Ligi Tanecznej (Solo oraz Grupy):

1. Cha cha cha, Samba, Rumba, Jive, Salsa, Bachata, Merengue.

poziomy: Debiuty, Klasy: EDCBA

 • –  Mini Kids – 5 –7 lat;
 • –  Juveniles I – 8 –9 lat;
 • –  Juveniles II – 10 – 11 lat;
 • –  Juniors I – 12- 13 lat;
 • –  Juniors II–14–15 lat;
 • –  Youth&Adults – 16 –29 lat;
 • –  Masters 30+  (tylko poziom OPEN)

2. Choreography Dance Show Latin Small Team/ Large Team

 • –  Mini Kids 5 –7 lat;
 • –  Juveniles  8 –10 lat;
 • –  Juniors  12- 15 lat;
 • –  Youth&Adults – 16 –29 lat;
 • –  Masters I 30+ (tylko poziom OPEN)

3. Synchronize Dance Show Latin Small Team/ Large Team

 • –  Mini Kids 5 –7 lat;
 • –  Juveniles  8 –10 lat;
 • –  Juniors  12- 15 lat;
 • –  Youth&Adults – 16 –29 lat;
 • –  Masters I 30+ (tylko poziom OPEN)

4. Choreography Dance Show Caribbean Small Team/ Large Team

 • –  Mini Kids 5 –7 lat;
 • –  Juveniles  8 –10 lat;
 • –  Juniors  12- 15 lat;
 • –  Youth&Adults – 16 –29 lat;
 • –  Masters I 30+ (tylko poziom OPEN)

5. Synchronize Dance Show Caribbean Small Team/ Large Team

 • –  Mini Kids 5 –7 lat;
 • –  Juveniles  8 –10 lat;
 • –  Juniors  12- 15 lat;
 • –  Youth&Adults – 16 –29 lat;
 • –  Masters I 30+ (tylko poziom OPEN)

MIEJSCE TURNIEJU W PIASECZNIE:

Centrum Edukacyjno – Multimedialne

Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55

WARUNKI UCZESTNICTWA

24 marca PIASECZNO

– przesłanie zgłoszenia do dnia 10.03.2024 w formie elektronicznej na stronie www.danceit.pl;

– wniesienie opłaty startowej:

za 1 kategorię 50 zł;

za 2 kategorie 80 zł;

za 3 kategorie 120 zł;

za 4 kategorie 160 zł;

za 5 kategorii 200 zł

za 6– 9 kategorii 240 zł;

za 10 kategorii i więcej 280 zł;

Opłata za start w Mistrzostwach Polski w 3 tańcach 80 zł.

Opłata za start w Mistrzostwach Polski w 2 tańcach 60 zł.

Na przykład: opłata za start w 5 kategoriach Ligi Tanecznej oraz w Mistrzostwach Polski w 3 tańcach jest suma opłat 200 zł + 80 zł.

 • dopuszczalne jest, aby ten sam zawodnik startował w kilku kategoriach tanecznych;
 • opłaty startowe można wpłacać na konto:

Akademia PASO 03 1140 2004 0000 3102 7634 9962 z dokładnym opisem wpłaty do dnia 14.03.2023 (wpłata po terminie powiększona jest o 10% wartości opłaty startowej). 

 • Rejestracja i potwierdzenie wszystkich zawodników w dniu rozpoczęcia turnieju, w biurze organizacyjnym na godzinę przed planowanym startem po tej godzinie zawodnik/zespół zostanie wykreślony z list startowych.
 • Turniej zorganizowany jest według przepisów WADF dla wszystkich tancerzy bez względu na przynależność federacyjną i nie jest wymagana żadna licencja zawodnika – tancerza;
 • kategorie solo, duo rozgrywane są do muzyki organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia końcowe:

Program zostanie ogłoszony do 15 marca na stronie danceit.pl.

Organizator może łączyć grupy wiekowe lub poszczególne kategorie, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Akredytacja dla publiczności i opiekunów w wysokości 50 zł.

Na teren turnieju zostaną wpuszczeni jedynie uczestnicy Turnieju oraz osoby z ważną akredytacją.

Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki.

Podczas trwania turnieju uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bhp i ppoż oraz regulaminu budynku, a także do istniejących rygorów epidemiologicznych pod groźbą dyskwalifikacji.

Organizatorzy nie sprawują opieki nad uczestnikami turnieju.

Nie dozwolone jest używanie obuwia bądź rekwizytów, które mogą spowodować zarysowanie lub zniszczenie parkietu. Za stan techniczny oraz bezpieczeństwo rekwizytów odpowiadają instruktorzy oraz choreografowie grup. Obowiązkowe jest posiadanie ochraniaczy na obcasy.

Na prowadzenie reklamy w jakiejkolwiek postaci czy sprzedaż trzeba uzyskać zgodę organizatora.

Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju jest wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestracje foto, video i telewizyjnej, a także relacji na żywo, jak również zrzeczenia się praw do wykorzystywania wizerunku w dniu turnieju oraz w celach promujących w/w turniej.

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator i Sędzia Główny zawodów.

DO ZOBACZENIA!