MUSIC UPLOAD

MEALS

SCHEDULE

NEXT INTERNATIONAL COMPETITION IN WARSAW

NASTEPNY MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W WARSZAWIE

26 – 28 APRIL 2024

26 – 28 kwietnia 2024

MORE INFO SOON

WKRÓTCE WIĘCEJ INFORMACJI

EN

All information about the Championship can be fount on this page.

To register you must use the World Artistic Dance Federation website.

DEADLINE TO ENROLL

1st April 2024!!!

Remember!

You must have license for the school and for the dancer to participate in the Championship.

Club License 50 euro

LICENSE FOR CLUB – PRESS HERE

Dancer License 10 euro

LICENSE FOR DANCER – PRESS HERE

PL

Wszystkie informacje dotyczące Mistrzostw znaleźć można na te stronie.

Aby się zarejestrować należy użyć strony World Artistic Dance Federation.

REJESTRACJA

Do 1 kwietnia 2024.

Pamiętaj!

Aby wziąć udział w Mistrzostwach konieczne jest posiadanie aktywnej licencji Federacji dla Klubu/Szkoły Tańca oraz dla Tancerza.

Licencja dla Klubu 50 euro

LICENCJA DLA KLUBU – KLIKNIJ TUTAJ

Licencja dla Tancerza 10 euro

LICENCJA DLA TANCERZA – KLIKNIJ TUTAJ