EN

All information about the Championship can be fount on this page.

To register you must use the World Artistic Dance Federation website.

DEADLINE TO ENROLL

15th March 2025!!!

PL

Wszystkie informacje dotyczące Mistrzostw znaleźć można na te stronie.

Aby się zarejestrować należy użyć strony World Artistic Dance Federation.

REJESTRACJA

Do 15 marca 2025.

11 – 13 April 2025

11 – 13 kwietnia 2025

Remember!

You must have license for the school and for the dancer to participate in the Championship.

Club License 50 euro

LICENSE FOR CLUB – PRESS HERE

Dancer License 10 euro

LICENSE FOR DANCER – PRESS HERE

Pamiętaj!

Aby wziąć udział w Mistrzostwach konieczne jest posiadanie aktywnej licencji Federacji dla Klubu/Szkoły Tańca oraz dla Tancerza.

Licencja dla Klubu 50 euro

LICENCJA DLA KLUBU – KLIKNIJ TUTAJ

Licencja dla Tancerza 10 euro

LICENCJA DLA TANCERZA – KLIKNIJ TUTAJ