NEXT INTERNATIONAL COMPETITION IN WARSAW

NASTEPNY MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W WARSZAWIE

26 – 28 APRIL 2024

26 – 28 kwietnia 2024

MORE INFO SOON

WKRÓTCE WIĘCEJ INFORMACJI

EN

All information about the Championship can be fount on this page.

To register you must use the World Artistic Dance Federation website.

DEADLINE TO ENROLL

31st March 2024!!!

PL

Wszystkie informacje dotyczące Mistrzostw znaleźć można na te stronie.

Aby się zarejestrować należy użyć strony World Artistic Dance Federation.

REJESTRACJA

DO 31 Marca 2024.